NETwis.org
0110011100010010100101010001111101001011100000000000101000001011100101010111001100111011010101000100010101100010101101111010011010
0000111011111111101101100000100011010010001110100001101011011101000000001110110011100001111101000111111111100010110100101101011001
0010010100011001011110100101000111011011001011000100011101001000110000011000001111010001011000111111101000100100101001011111111110
0101101101110100101100011100010001010101010000111001100110010101100100000010001110110001001111100110001111111010101001000011011101
0010111000010110011010101101011011101001111111110000100110100111110000111000111101000111111110010100101000001000110011111010011000
1001101010101001100001100101111000111011000011010010001010111111000010100001011100011000010010000100100101101100011110000010101001
1100011011100111000101101111001100111111000010011000001010001000101011000100000001100000001000111010111100011010101111000010110010
0101011001001101100110111001111110111111111100110110001110101100100111010010010101110111000001011000000111110001011111100100101110
1110010000000010111001111101101011101011110001011111110101001000101100000101011011000000001011101101000101110010011100101010111011
1100101011111001000011001111111010111110011000111100011110010110011010110111100001001110001011001010010111101110010001100101110100
1110111011000010100011101101001110010001100010100111110111110000101110001100101110001110111110011110111011011100111010010011110111
0110100010001001100011011001100011001000011101111001000101101000110111111100000011101110111100100111111001100101100000111000000010
1101100001000000111110100000001011101111001110111010011011011000111001101000111110001000010110110000010011011101110010000101101001
0010000100110111000011110000000110100011010001001101010011100010110100001101011110111010101111100101001000100011100000001011011010
1001001101011100100110110010011101101001000110111011001000111000010101000101000000000100011110001010101001111110010000000011000011
1101110101010001010011110010001101011110110000000011111111001110100001111111011011010011011000001000110000111110100011111010110001
1111001000001101011100110000110011001001010110010100111000110001010111111111011010100001010100101001000010110000100001011100001000
0101101001100100011101000111110110111001011110010101111010110011011111000101010100101101110010111010101010010111111110011010101001
0011111001001000000111100001011101011111000001100001100111000011011101011101110011110100011010000101010011110010110111010001000110
0110001010000101011010011100000111101010011100010110001001110010010110000101011010010100010001000010010111010010100000110100011100
1001101001011011011011000011111010101100100001111111100011101111110000101110100010001101011110001000000101010110010101001000101111
0001001100101001010010101000010001110011100101101001111100100010101001100010011011110001111000110000110010110001010111000011000101
Těžiště našich služeb...
  Rozsah našich služeb je však mnohem širší a v dnešní době zahrnuje prakticky jakékoli úkony spojené s výpočetní technikou.


SinguliT.cz
Kdo jsme?
  Cílem společnosti NetWis je poskytování komplexních a hlavně kvalitních služeb všem svým klientům. Klademe si za cíl být vždy o něco lepší než ostatní a nabízet cenově dostupné a zároveň kvalitní služby. Aby byli naši klienti maximálně spokojení nesmí zaostávat ani odpovědný a příjemný přístup ke každému klientovi. Mezi naše stěžejní služby patří například správa sítí a serverů, poskytování internetu, webhosting a tvorba webu.
  Rozsah našich služeb je však mnohem širší a v dnešní době zahrnuje prakticky jakékoli úkony spojené s výpočetní technikou. Jmenujme pro představu některé další služby: stavba PC, opravy, záloha nebo obnovení dat, instalace operačních systémů, stavba a správa metalických i bezdrátových sítí, výškové práce (montáž antén), vývoj aplikací a skriptů, vývoj databázových systémů pro soukromé osoby i firmy, instalace a nastavení serverů s OS Unix/Linux, komplexní řešení firemních sítí, vývoj jednoduché řídící elektroniky připojitelné k PC, podpora uživatelů, poradenství a mnoho dalších služeb.
  Velmi si ceníme i zpětné vazby od zákazníků ať už formou stížnosti, připomínky, dotazu, či nápadu. Proto neváhejte a kontaktujte nás v každém případě. Zaručujeme Vám, že na každý váš podnět bude odpovězeno, neboť zákazník je u nás vždy na prvním místě.
Vítejte na internetových stránkách společnosti NETwis!
Přihlášen jako: host
Zvýhodněné akce
žádné
Novinky:

© NETwis.org 2007