NETwis.org
0110011100010010100101010001111101001011100000000000101000001011100101010111001100111011010101000100010101100010101101111010011010
0000111011111111101101100000100011010010001110100001101011011101000000001110110011100001111101000111111111100010110100101101011001
0010010100011001011110100101000111011011001011000100011101001000110000011000001111010001011000111111101000100100101001011111111110
0101101101110100101100011100010001010101010000111001100110010101100100000010001110110001001111100110001111111010101001000011011101
0010111000010110011010101101011011101001111111110000100110100111110000111000111101000111111110010100101000001000110011111010011000
1001101010101001100001100101111000111011000011010010001010111111000010100001011100011000010010000100100101101100011110000010101001
1100011011100111000101101111001100111111000010011000001010001000101011000100000001100000001000111010111100011010101111000010110010
0101011001001101100110111001111110111111111100110110001110101100100111010010010101110111000001011000000111110001011111100100101110
1110010000000010111001111101101011101011110001011111110101001000101100000101011011000000001011101101000101110010011100101010111011
1100101011111001000011001111111010111110011000111100011110010110011010110111100001001110001011001010010111101110010001100101110100
1110111011000010100011101101001110010001100010100111110111110000101110001100101110001110111110011110111011011100111010010011110111
0110100010001001100011011001100011001000011101111001000101101000110111111100000011101110111100100111111001100101100000111000000010
1101100001000000111110100000001011101111001110111010011011011000111001101000111110001000010110110000010011011101110010000101101001
0010000100110111000011110000000110100011010001001101010011100010110100001101011110111010101111100101001000100011100000001011011010
1001001101011100100110110010011101101001000110111011001000111000010101000101000000000100011110001010101001111110010000000011000011
1101110101010001010011110010001101011110110000000011111111001110100001111111011011010011011000001000110000111110100011111010110001
1111001000001101011100110000110011001001010110010100111000110001010111111111011010100001010100101001000010110000100001011100001000
0101101001100100011101000111110110111001011110010101111010110011011111000101010100101101110010111010101010010111111110011010101001
0011111001001000000111100001011101011111000001100001100111000011011101011101110011110100011010000101010011110010110111010001000110
0110001010000101011010011100000111101010011100010110001001110010010110000101011010010100010001000010010111010010100000110100011100
1001101001011011011011000011111010101100100001111111100011101111110000101110100010001101011110001000000101010110010101001000101111
0001001100101001010010101000010001110011100101101001111100100010101001100010011011110001111000110000110010110001010111000011000101
Jak se připojit?

Připojení v bytě obytného domu.

Všem klientům, kteří se budou připojovat k našim bodům prostřednictvím notebooků s integrovanou wifi kartou a tudíž i anténou, doporučujeme, aby si pořídili externí wifi zařízení s externí anténkou. Externí zařízení například do USB portu vyjde na cca 1200 Kč, ale mnohonásobně předčí integrovanou anténu v notebooku a vaše připojení bude mnohem stabilnější a rychlejší. Pro klienty využívající tarify s rychlostmi vyššími než 512 kbit/s by měla být, pro dosažení daných rychlostí, externí anténka nutností.

!!!novinka!!! - Ve vybraných domech je nyní možné realizovat připojení prostřednictvím metalické sítě. Výhodou je vysoká stabilita a téměř nulové náklady za hardware pro připojení.
Připojení rodinného domu.

Jestliže jste si ověřili na mapách a fotografiích z přístupových bodů, že máte viditelnost na některý z našich vysílačů, můžete nás kontaktovat a domluvit se na realizaci připojení.
Pokud se rozhodnete nechat instalaci potřebného hardware na nás, o nic se nemusíte starat a máte jistotu, že bude vše profesionálně zajištěno a nastaveno. Ceny instalací se řídí podle následujícího ceníku. Základní wifi instalace tak včetně hardware, nastavení a zaškolení stojí okolo 3600,- Kč.
Pokud se cítíte být dostatečně znalí a troufnete si na montáž a nastavení zařízení sami, platíte pouze potřebný hardware (jeho celková cena se pohybuje okolo 2700,- Kč). Ten zahrnuje Wi-Fi přijímač (doporučujeme Ovislink WL-5460AP viz foto, cena se obvykle pohybuje okolo 1200,- Kč), který následně umožnuje připojení i více počítačů do lokální sítě a může být umístěn libovolně daleko od počítače. Je možné použít také levné přijímače ve formě USB adaptéru či bezdrátové karty do PCI slotu. Jejich nevýhodou však je, že s nimi lze připojit pouze jeden počítač a anténa musí být v blízkosti tohoto počítače. Dále je třeba zakoupit vhodnou anténu pro pásmo 2,4 GHz (cena se pohybuje obvykle do 1200,- Kč). Na trhu je mnoho typů, které se liší stavbou, velikostí, cenou, ziskem... proto je vhodné výběr antény konzultovat s námi. Tuto anténu je zapotřebí nainstalovat, dobře zamířit na některý z přístupových bodů NETwis a nastavit správnou polarizaci, kterou vám vzdělíme. Anténu je poté potřeba propojit kabelem (tzv. pigtail pro frekvenci 2.4GHz, cena cca 300,- Kč) s bezdrátovým přijímačem Wi-Fi. Konektor antény je vhodné dobře zaizolovat nejlépe vulkanizační páskou. Bezdrátový přijímač Wi-Fi, který je obvykle umístěn uvnitř budovy (v bytě nebo na půdě), je po připojení k anténě zapotřebí propojit UTP kabelem (jeho délka se může pohybovat až do hodnoty 150 m) s počítačem či počítačovou sítí. Pak už je jen nutné nastavit zařízení IP adresu, kterou vám řekneme a připojit se na některý z našich vysílačů. Zbytek je možné vyřešit po telefonu či přímo po počítačové síti.

Aktuální stav: Nainstalován a spuštěn přípojný bod v 1NP, 2NP a 3NP na schodišti a na střeše Dělnická 443, Dolní Břežany.

Připojení: V síťovém nastavení vaší síťové (LAN/Wifi) karty je nutno mít nastavené automatické přiřazení veškerého nastavení z DHCP serveru. Pak se stačí jen připojit k některému z našich přípojných bodů a vše bude automaticky nastaveno.

© NETwis.org 2007